Section Details


Original Research

 
Issue Title
 
Vol 10, No 3 (1989) Meaning despite ambiguity: discourse of narrator and character in Bernanos’ Monsieur Ouine Abstract   PDF
L. Peeters
 
Vol 10, No 3 (1989) Die struktuur van die spontane mondelinge vertelling in Afrikaans met spesiale verwysing na die rol van tempusverwisseling Abstract   PDF
S. Prinsloo
 
Vol 10, No 3 (1989) St. Teresa van Avila: sentrale figuur in die werk van Cussons en Van Wyk Louw Abstract   PDF
H. van Vuuren
 
Vol 10, No 2 (1989) Die mutasie van feit tot fiksie: die faksionele kode in 'Die jonkmanskas' van Koos Prinsloo Abstract   PDF
R. Botha
 
Vol 10, No 2 (1989) Some problems of writing historiography in Southern Africa Abstract   PDF
S. Gray
 
Vol 10, No 2 (1989) Die rol van die magistraat in Toorberg van Etienne van Heerden Abstract   PDF
M. Lombard
 
Vol 10, No 2 (1989) Van Wyk Louw en sensuur Abstract   PDF
F. I.J. van Rensburg
 
Vol 10, No 2 (1989) Dik en dun, gesirkuleer en afgestroop - kringlope om ’n gedig van T.T. Cloete Abstract   PDF
H. Viljoen
 
Vol 10, No 2 (1989) Die klempatrone van Afrikaanse en Nederlandse simplekse - ’n vergelyking Abstract   PDF
D. Wissing
 
Vol 10, No 1 (1989) Kontemporêre literatuurteorie en die studie en onderrig van die Afrikaanse letterkunde Abstract   PDF
H. du Plooy
 
Vol 10, No 1 (1989) Antonio: The other Jew in The Merchant of Venice Abstract   PDF
S. M. Finn
 
Vol 10, No 1 (1989) Angela Borgia: C.F. Meyer’s 'Göttliche Komodie' Abstract   PDF
G. Oberprieler
 
Vol 10, No 1 (1989) J.M. Coetzee’s Life and Times of Michael K and Foe as Postmodernist Allegories Abstract   PDF
L. O’Connell
 
Vol 10, No 1 (1989) Reaiismusproblematik: sprachrealistisch nähergekommen Einige illustrative Beispiele Abstract   PDF
J. D.C. Potgieter
 
Vol 10, No 1 (1989) Religion and the Literary Critic Abstract   PDF
A. M. Potter
 
Vol 9, No 3 (1988) Ekstratekstuele relasies van 'spieël' in die poësie van Breyten Breytenbach Abstract   PDF
J. Ferreira
 
Vol 9, No 3 (1988) Turtaios van Sparta as ‘betrokke’ digter Abstract   PDF
W. J. Henderson
 
Vol 9, No 3 (1988) ’n Kort herbetragting van Uys Krige se prosa met verwysing na 'The dream' as sleutelteks Abstract   PDF
J. L. Marais
 
Vol 9, No 3 (1988) Vrouwees: perspektiewe in die meer onlangse Afrikaanse poësie en prosa Abstract   PDF
R. Marais
 
Vol 9, No 3 (1988) The diamond novels of Luderitz: fact or fiction? Abstract   PDF
G. Thiel
 
Vol 9, No 3 (1988) Die Afrikaanse en Nederlandse verkleiningsisteme - 'n vergelyking in metries-fonologiese kader Abstract   PDF
D. P. Wissing
 
Vol 9, No 2 (1988) Solon van Athene as ‘betrokke’ digter Abstract   PDF
W. J. Henderson
 
Vol 9, No 2 (1988) Die rol van fokalisering as manipuleringstegniek in die produksie en resepsie van jeugverhale: die verhouding tussen volwasse outeur en jeugleser met spesiale verwysing na drie verhale van Dolf van Niekerk Abstract   PDF
I. A. Meyer
 
Vol 9, No 2 (1988) Die rol en funksies van die didaskalia in Reza de Wet se Diepe grond Abstract   PDF
M. Mouton
 
Vol 9, No 2 (1988) Pindar Pythian I Abstract   PDF
P. Murgatroyd
 
Vol 9, No 2 (1988) Tristia in historiese konteks Abstract   PDF
H. van Vuuren
 
Vol 9, No 1 (1988) The form and function of space in the Jonah narrative in Prudentius Cathemerinon 7.81-175 Abstract   PDF
J. H. Barkhuizen, M. J. Mans
 
Vol 9, No 1 (1988) ’n Bespreking van enkele aspekte in Pieter Fourie se Ek, Anna van Wyk Abstract   PDF
M. Mouton
 
Vol 9, No 1 (1988) La défense de l’identité provençale dans I’oeuvre de Frédéric Mistral (seconde partie) Abstract   PDF
R. Pach
 
Vol 9, No 1 (1988) Die tekskritiese notas by die Nuwe Testament van die nuwe Afrikaanse vertaling Abstract   PDF
K. Petzer
 
Vol 9, No 1 (1988) Helmut Eisendie: zur Verteidigung eines Sprachterroristen Abstract   PDF
P. D.C. Potgieter
 
Vol 8, No 3 (1987) The inescapable bond with a predetermined heritage: a phenomenon illustrated by representative characters from three Athol Fugard plays Abstract   PDF
C. Angove
 
Vol 8, No 3 (1987) La défense de l’identité provençaie dans I’oeuvre de Frédéric Mistral (premieré partie) Abstract   PDF
R. Pach
 
Vol 8, No 3 (1987) Die direktief as dramatiese taaihandeling in Krismis van Map Jacobs Abstract   PDF
M. J. Prins
 
Vol 8, No 3 (1987) An unusual encounter between Man and Death in the Middle Ages as portrayed in Der Ackermann aus Boehmen Abstract   PDF
G. Thiel
 
Vol 8, No 3 (1987) The utilization of space in Martial 1.86 Abstract   PDF
M. J. Mans
 
Vol 8, No 3 (1987) Morality and the politics of Shakespeare’s Macbeth Abstract   PDF
E. Lickindorf
 
Vol 8, No 2 (1987) Sisteemtendense in die Afrikaanse literatuur: ’n bestekopname van 1983 Abstract   PDF
F. Galloway
 
Vol 8, No 2 (1987) Paul Claudel, la foi et I’histoire Abstract   PDF
F. Durand
 
Vol 8, No 2 (1987) 'Die man van Nizjni-Nowgorod': Leroux in embrio Abstract   PDF
M. J. Prins
 
Vol 8, No 2 (1987) 'Literaturgeschichte als Provokation' und die Theorie-Debatte der siebziger Jahre iiber die Rezeptionsästhetik Abstract   PDF
B. H.J. van der Berg
 
Vol 8, No 2 (1987) Drie kortverhale van Maarten’t Hart - literêr-esteties en lewensbeskoulik bekyk II Abstract   PDF
M. Rossouw
 
Vol 8, No 1 (1987) De miskenning van Theo van Doesburg; zijn bijdrage tot de ontwikkeling van de konkrete poëzie Abstract   PDF
J. van der Elst
 
Vol 8, No 1 (1987) Literatuur en rewolusie met besondere verwysing na Anna M. Louw: Twenty days that autumn en Jeanette Ferreira: Sitate om ’n rewolusie Abstract   PDF
D. H. Steenberg
 
Vol 8, No 1 (1987) Die inisiasiemotief by Hugo Claus, verduidelik aan die hand van 'De ingewijde' en ander gedigte Abstract   PDF
S. W. van Zuydam
 
Vol 8, No 1 (1987) Drie kortverhale van Maarten ’t Hart - Literêr-esteties en lewensbeskoulik bekyk (I) Abstract   PDF
M. Rossouw
 
Vol 7, No 3 (1986) Komas uit 'n Bamboesstok en Invisible Cities van Italo Calvino Abstract   PDF
H. van Vuuren
 
Vol 7, No 3 (1986) Enkele Bedenkinge oor die Vervangingsprocédé as Literêre Handgreep Abstract   PDF
H. le R. Slabbert
 
Vol 7, No 3 (1986) Sonde en Mistiek in Kroniek van Perdepoort (Anna M. Louw) Abstract   PDF
E. Linde, D. H. Steenberg
 
Vol 7, No 3 (1986) Fiksionaliteit in die Dramawêreld Abstract   PDF
M. Mouton
 
Vol 7, No 3 (1986) Ein Literarisches Kuckucksei: Der Essay Abstract   PDF
J. D.C. Potgieter
 
Vol 7, No 2 (1986) Bacchylides Ode 3: Translation and Essay Abstract   PDF
P. Murgatroyd
 
Vol 7, No 2 (1986) Intertekstualiteit en die Bose in Kroniek van Perdepoort (Anna M. Louw) Abstract   PDF
E. Linde, D. H. Steenberg
 
Vol 7, No 2 (1986) Koerant en Konteks in Opperman se Poësie Abstract   PDF
S. Potgleter
 
Vol 7, No 2 (1986) Twee Bybelse Verhale van Abraham H. De Vries Abstract   PDF
P. van der Merwe
 
Vol 7, No 2 (1986) ‘Saltimbanque en Vriendin’ Opnuut Gelees Abstract   PDF
H. van Vuuren
 
Vol 7, No 2 (1986) The linguistic minorities of France Abstract   PDF
R. Pach
 
Vol 7, No 1 (1986) ‘De Regenkoning’ van Hugo Claus Abstract   PDF
S. W. van Zuydam
 
Vol 7, No 1 (1986) The Changing Significance of the Figure of Death in Various Everyman Plays Abstract   PDF
G. Thiel
 
Vol 7, No 1 (1986) The Structure of the Castle of Perseverance Abstract   PDF
D. Levey
 
Vol 7, No 1 (1986) ‘A man’s scenery is other men ...’ Athol Fugard’s latest plays Abstract   PDF
A. Combrink
 
Vol 7, No 1 (1986) Algehele Assimilasie of Konsonantweglating? Abstract   PDF
D. P. Wissing
 
Vol 6, No 4 (1985) Latyn en die eenheid en verskeidenheid van die romaanse tale Abstract   PDF
M. J.H. du Plessis
 
Vol 6, No 4 (1985) Deug en ondeug by Hieronymus Abstract   PDF
A. G.P. van der Walt
 
Vol 6, No 4 (1985) Die vertaling van literêre tekste: ‘n Bespreking aan die hand van Catullus se Carmen 84 Abstract   PDF
J. Swanepoel
 
Vol 6, No 4 (1985) Die Klassieke vandag - Klassiek of Modern? Abstract   PDF
P. H. Fick
 
Vol 6, No 4 (1985) Latynse vertalings van die Ou Testament - ’n Bespreking aan die hand van Genesis 17: 1-7 Abstract   PDF
H. F. van Rooy
 
Vol 6, No 4 (1985) Ambrosius en die virginitas Abstract   PDF
C. J. Malan
 
Vol 6, No 4 (1985) Enkele opmerkings oor die intrinsieke waarde van die Latynse teks van Kodeks Bezae as herstelbron vir die Griekse teks van die Nuwe Testament Abstract   PDF
G. J.C. Jordaan
 
Vol 6, No 4 (1985) Die Romeinse nastrewing van onsterflikheid deur middel van memoria Abstract   PDF
D. R. Fouché
 
Vol 6, No 4 (1985) Lactantius: ’n Verkenning van ’n vroeg-Christelike denker se lewens- wêreldbeskoulike denke Abstract   PDF
H. W. Simpson
 
Vol 6, No 3 (1985) Monitoring language laboratory work Abstract   PDF
C. van der Walt
 
Vol 6, No 3 (1985) Kinderkarakters in Onse Hymie van Etienne Leroux Abstract   PDF
K. Pottas
 
Vol 6, No 3 (1985) The system of the South African Novel Anno 1981 Abstract   PDF
H. Viljoen
 
Vol 6, No 3 (1985) Verhaalteorie en teksanalise: enkele samevattende gedagtes Abstract   PDF
H. du Plooy
 
Vol 6, No 3 (1985) Die gebruik van dedicare en dedicator deur Tertullianus Abstract   PDF
M. Nelson
 
Vol 6, No 3 (1985) Vervanging toegepas op 'n gedig uit ('Yk') van Breytenbach Abstract   PDF
M. Lombard
 
Vol 6, No 3 (1985) Die grondteks van die Afrikaanse Nuwe Testament Abstract   PDF
J. H. Petzer
 
Vol 6, No 2 (1985) Karakterisering, tema en visie in Klawervyf van Elsabe Steenberg Abstract   PDF
B. van der Westhuizen
 
Vol 6, No 2 (1985) Kinderpoësie: ’n poging tot definisie Abstract   PDF
E. Liebenberg
 
Vol 6, No 2 (1985) Philla en Gouelokkies: Intertekstualiteit in Boom Bomer Boomste Abstract   PDF
G. Wybenga
 
Vol 6, No 2 (1985) Kinderlektuur en biblioterapie Abstract   PDF
C. Lohann
 
Vol 6, No 2 (1985) Oor ’n Esbos, ’n panfluit en ’n bosjannetjie - ofte wel: Die ruimte in die kinderboek met verwysing na Waar is Pappa se panfluit? van Elsabe Steenberg Abstract   PDF
S. F. Greyling
 
Vol 6, No 2 (1985) Afrikaanse Kinderlektuur as literatuur in ’n veelrassige samelewing Abstract   PDF
A-J Tötemeyer
 
Vol 6, No 2 (1985) Enkele gedagtes oor die opvoedkundige onderbou van Elsabe Steenberg se Engel met 'n besemstok Abstract   PDF
P. Pistorius
 
Vol 6, No 1 (1985) Regional and current problems in South Africa and their impact on literature with remarks on the evaluation of the Afrikaans Novel Abstract   PDF
J. van der Elst
 
Vol 6, No 1 (1985) Dualisme as struktuurelement in Opwaaiende Zomerjurken - Oek de Jong Abstract   PDF
A-M Bisschoff
 
Vol 6, No 1 (1985) Poetry and Ethos: toward an ontic understanding Abstract   PDF
G. Kuschke
 
Vol 6, No 1 (1985) The avant-garde and Aesthetic Values Abstract   PDF
T. Pawlowski
 
Vol 6, No 1 (1985) ‘Gaston Bachelard, half-way between science and the object’ (A matter of Bergsonian and Bachelardian judgement) Abstract   PDF
C. P. Marie
 
Vol 5, No 3 (1984) Aspekte van poëtiese taalgebruik: Teoretiese uiteensetting en toepassing aan die hand van Leon Strydom se gedig ‘Droogte Abstract   PDF
I. Gräbe
 
Vol 5, No 3 (1984) Geintegreerde model vir literêre ontleding toegepas pp ‘Droogte’ (Leon Strydom) Abstract   PDF
G. Kuschke
 
Vol 5, No 3 (1984) Metateks ('n Vakfilosofiese vergelyking van twee analises van ‘Droogte’ van Leon Strydom) Abstract   PDF
J. Swanepoel
 
Vol 5, No 3 (1984) Kommentaar op J. Swanepoel: Metateks Abstract   PDF
G. F.T. Kuschkc
 
Vol 5, No 3 (1984) Kommentaar op J. Swanepoel: Metateks Abstract   PDF
I. Gräbe
 
Vol 5, No 2 (1984) Die resensent as deel van die literêre kommunikasieproses Abstract   PDF
H. P. van Coller
 
Vol 5, No 2 (1984) Brandpunte van omstredenheid in die Liewe Heksie-reeks van Verna Vels Abstract   PDF
B. van der Westhuizen
 
Vol 5, No 2 (1984) Die straatruimte in Liefs nie op straat nie van John Miles Abstract   PDF
J. C. Alberts
 
Vol 5, No 2 (1984) Vervanging en aanverwante verskynsels in die poësie van Breyten Breytenbach Abstract   PDF
M. Lombard
 
Vol 5, No 2 (1984) Tipering van Wolf, wolf hoe laat is dit? (Hennie Aucamp) Abstract   PDF
T. van der Merwe
 
801 - 900 of 974 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>