Original Research

Afrikaanse Kinderlektuur as literatuur in ’n veelrassige samelewing

A-J Tötemeyer
Literator | Vol 6, No 2 | a913 | DOI: https://doi.org/10.4102/lit.v6i2.913 | © 1985 A-J Tötemeyer | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 09 May 1985 | Published: 09 May 1985

About the author(s)

A-J Tötemeyer,, South Africa

Full Text:

PDF (437KB)

Abstract

Afrikaanse kinder- en jeugliteratuur is ’n genre wat tradisioneel sedert sy ontstaan deur blanke outeurs vir ’n blanke leserspubliek geskep is. Die snelle toename in geletterdheid van die gekleurde en ook swart lae van die Suid-Afrikaanse samelewing hoop hedendaagse skrywers egter om literatuur vir 'n gemengde teikengroep te konsipieer. Dit het dus nodig geword om ernstig te besin òf en hoe Afrikaanse kinder- en jeugliteratuur die gekleurde kind en ook die swart kind wat Afrikaans as 'n tweede of derde taal lees, aanspreek. Daar moet gevra word of die beeld van die swarte in die Afrikaanse kinder- en jeugliteratuur die swart/bruin kind se selfbeeld opbou. Maak dit horn trots om homself te wees, of dehumaniseer dit hom deurdat hy verneder word?

Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 2854
Total article views: 6808


Crossref Citations

No related citations found.