Crossref Citations

1. GESPROKE NONSENSVORME AS DATA VIR FONOLOGIESE ONDERSOEK
Herman van Wyk, Daan Wissing
South African Journal of Linguistics  vol: 9  issue: sup11  first page: 114  year: 1991  
doi: 10.1080/10118063.1991.9724314