Section Details


Original Research

 
Issue Title
 
Vol 14, No 2 (1993) Die andersheid van Die verdwaalde land – die waarheid as storie vertel Abstract   PDF
M. Hattingh
 
Vol 14, No 2 (1993) Ons wag op die kaptein (Elsa Joubert): Bybel en Christendom as intertekste Abstract   PDF
M. J. Prins
 
Vol 14, No 2 (1993) Drama en geskiedenis: ’n voorlopige verkenning Abstract   PDF
J. L. Coetser
 
Vol 14, No 2 (1993) Afrikaans en interdissiplinêre studie: moontlikhede en eise in 'n toekomstige Suid-Afrika Abstract   PDF
W. A.M. Carstens
 
Vol 14, No 2 (1993) The shape of a woman's life: Lady Anne Barnard's Memoir Abstract   PDF
M. Lenta
 
Vol 14, No 2 (1993) Le mythe du bon sauvage Hottentot Abstract   PDF
M-J Boisacq
 
Vol 14, No 2 (1993) Medieval English root clauses Abstract   PDF
H. W. Broekman
 
Vol 14, No 1 (1993) ’n Interpretasie van Karel Schoeman se roman, ’n Ander land binne die raamwerk van die laat negentiendeeeuse estetisistiese en dekadente literêre tradisie Abstract   PDF
M. Grobbelaar, H. Roos
 
Vol 14, No 1 (1993) Op soek na die paradys: paradigma-ondermyning as leesstrategie toegepas op ‘Vrees van die arbeider’ (Heilige beeste) deur DJ. Opperman Abstract   PDF
D. J. Jordaan
 
Vol 14, No 1 (1993) Zen-Boeddhistiese selfloosheid as sentrale interteks van die Breytenbach-oeuvre Abstract   PDF
M. Sienaert
 
Vol 14, No 1 (1993) Gordimer’s rendition of the picaresque in A Sport of Nature Abstract   PDF
M. Wenzel
 
Vol 14, No 1 (1993) More echoes from David Lodge’s Small World Abstract   PDF
D. Godwin
 
Vol 14, No 1 (1993) Die rol van bioptemie in die postmodernistiese teks Abstract   PDF
M. Muller
 
Vol 14, No 1 (1993) Extraordinary events and primeval images: Magic realism in the works of Northern Sotho novelist O.K. Matsepe Abstract   PDF
G. M.M. Grobler
 
Vol 14, No 1 (1993) ‘Die dood van Digenis’ - mistifikasie van ’n Bisantynse held Abstract   PDF
B. Hendrickx
 
Vol 13, No 3 (1992) Postmodern cinema and postmodern culture: information-communication, otherness and history in Wenders’s Himmel über Berlin (Wings of Desire) Abstract   PDF
B. Olivier
 
Vol 13, No 3 (1992) The terminator syndrome: Science fiction, cinema and contemporary culture Abstract   PDF
J. Sey
 
Vol 13, No 3 (1992) Time, technology, cinematic art and critique in The Terminator and Terminator II - Judgment Day; a philosophical interpretation Abstract   PDF
B. Olivier
 
Vol 13, No 3 (1992) ‘Where meaning collapses’: Alien and the outlawing of the female hero Abstract   PDF
C. Belling
 
Vol 13, No 3 (1992) The Unbearable Lightness of Being - a philosophical exploration Abstract   PDF
J. Degenaar
 
Vol 13, No 3 (1992) Beyond Propp and Oedipus: Towards expanding narrative theory Abstract   PDF
J. Prinsloo
 
Vol 13, No 3 (1992) The saving of appearances: Denys Arcand’s Jesus of Montreal Abstract   PDF
J. J. Snyman, H. P.P. Lötto
 
Vol 13, No 3 (1992) The ‘unreel’ in Woody Allen’s Zelig Abstract   PDF
L. Nas
 
Vol 13, No 3 (1992) Documentary realism and film pleasure: Two moments from Euzhan Palcy’s A Dry White Season Abstract   PDF
J. Higgins
 
Vol 13, No 3 (1992) Die ontvanger en Die vuurtoring, ’n metadiëgetiese televisiedrama Abstract   PDF
S. Louw
 
Vol 13, No 3 (1992) Orkney snork nie/Orkney sno…: Perspektiewe op herhaling en ironie Abstract   PDF
J. Geertsema
 
Vol 13, No 3 (1992) Roman en film - stories in woorde en beelde ’n Voorstel vir ’n gevorderde kursus in literatuurwetenskap Abstract   PDF
H. du Plooy
 
Vol 13, No 2 (1992) The willing suspension of belief in the French seventeenth century fairy tale Abstract   PDF
D. Godwin
 
Vol 13, No 2 (1992) Die siening van die Griekse tragedie by Aristophanes Abstract   PDF
P. J. Conradie
 
Vol 13, No 2 (1992) Aristoteles se siening van dramatiese spanning in die tragedie en die invloed daarvan op moderne dramateorie Abstract   PDF
L. Cilliers
 
Vol 13, No 2 (1992) Volkskuns en fin de siêcle: Perspektiewe op parallelle tendense in die Vlaamse en Afrikaanse prosa Abstract   PDF
H. Roos
 
Vol 13, No 2 (1992) Fallosentrisme, feminisme en die lesbiese paradoks: Chauvinisties-getinte aantekeninge oor die erotiek in die jongere Afrikaanse poësie Abstract   PDF
D. J. Jordaan
 
Vol 13, No 2 (1992) Die konsolidasie van die Afrikaanse taalgemeenskap Abstract   PDF
H. du Plessis
 
Vol 13, No 2 (1992) Het die tekslinguistiek enige implikasies vir die studie van literatuur? Abstract   PDF
W. A.M. Carstens
 
Vol 13, No 2 (1992) City and labyrinth: Theme and variation in Calvino and Duranti’s cityscapes Abstract   PDF
R. Wilson
 
Vol 13, No 2 (1992) Simbolistiese trekke in die poësie van C. Louis Leipoldt Abstract   PDF
M. Bosmart
 
Vol 13, No 1 (1992) Woman and language in darkest Africa: The quest for articulation in two postcolonial novels Abstract   PDF
A. Brink
 
Vol 13, No 1 (1992) Breyten Breytenbach en die Simbolisme - ’n voorlopige verkenning Abstract   PDF
H. Viljoen
 
Vol 13, No 1 (1992) Die Afrikaanse letterkunde in ’n amptelik Engels-eentalige Suid-Afrika Abstract   PDF
H. P. van Coller, J. C. Steyn
 
Vol 13, No 1 (1992) Interpretatiewe strategieë en betekenis - ’n herlees van ‘Ná ’n besoek aan die dieretuin’ Abstract   PDF
D. J. Jordaan
 
Vol 13, No 1 (1992) Suidpunt-jazz van André Letoit: Waardeoordeel en die lees van ’n postmodernistiese prosateks Abstract   PDF
W. Burger
 
Vol 13, No 1 (1992) Digter en gehoor in Alexandrië Abstract   PDF
W. J. Henderson
 
Vol 13, No 1 (1992) Neo-Fascisme, norme, literatuur: Oor Pieter Stoffberg se Die hart van ’n bond Abstract   PDF
M. de Jong
 
Vol 13, No 1 (1992) Notes sur deux énigmes concernant Le Printemps d’Yver Abstract   PDF
C. Cordell, D. Godwin
 
Vol 13, No 1 (1992) The reader’s role in the fiction of Menán du Plessis Abstract   PDF
M. J. Daymond
 
Vol 13, No 1 (1992) Trashing the millenium: Subjectivity and technology in cyberpunk science fiction Abstract   PDF
J. A. Sey
 
Vol 13, No 1 (1992) Digterskap en poëtíkale besinning by vier Franse Simboliste Abstract   PDF
L. Peeters
 
Vol 12, No 3 (1991) Denying history or defying History? John Fowles’s A maggot and the postmodernist novel Abstract   PDF
M. Marais
 
Vol 12, No 3 (1991) Sien (en hoor!) is glo: ’n voorlopige verkenning van ikonisiteit as retoriese strategie aan die hand van twee kort gedigte Abstract   PDF
B. J. Odendaal
 
Vol 12, No 3 (1991) Outobiografie of nie: aantekeninge oor die outobiografiese aanwysers in enkele Afrikaanse tekste Abstract   PDF
R. Scheepers
 
Vol 12, No 3 (1991) Mythos as paradigma - Jan Rabie se 'Die groot vrot' Abstract   PDF
E. Deudney-Theron
 
Vol 12, No 3 (1991) Dat die klip kan heers: Pieter Fourie se Die koggelaar Abstract   PDF
J. L. Coetser
 
Vol 12, No 3 (1991) Elisabeth Eybers: die volgehoue 'edel spel' Abstract   PDF
H. du Plooy
 
Vol 12, No 3 (1991) Uit die oogpunt van ’n vrou? Perspektief op feministiese literêre kritiek in die kader van die Airikaanse prosa Abstract   PDF
J. W. du Plessis, D. H. Steenberg
 
Vol 12, No 3 (1991) Glasnost in Soviet literary criticism: current debates on the Russian national character (1988-1990) Abstract   PDF
H. Mondry
 
Vol 12, No 3 (1991) Karakterisering in Christine: ’n Jungiaanse perspektief Abstract   PDF
M. L. Crous
 
Vol 12, No 3 (1991) Death and meaning: the case of Tristan Abstract   PDF
L. Peeters
 
Vol 12, No 2 (1991) Collage in Volmink Abstract   PDF
A. van Eeden, D. H. Steenberg
 
Vol 12, No 2 (1991) Aspekte van Lacaniaanse psigo-analise as kode by ’n semiotiese lesing van Breytenbach se ('yk') Abstract   PDF
M. Sienaert
 
Vol 12, No 2 (1991) Interdissiplinêre taal- en literatuurstudie in Suid-Afrika Abstract   PDF
C. F. Swanepoel
 
Vol 12, No 2 (1991) Metapoëtiese raakpunte in die poësie van Gerrit Kouwenaar en Breyten Breytenbach Abstract   PDF
E. Deudney-Theron
 
Vol 12, No 2 (1991) Taaltoer in die woestyn: Marais se Dwaalstories Abstract   PDF
G. A. Jooste
 
Vol 12, No 2 (1991) The matrix and the echo: Intertextual re-modelling in Stoppard’s Rozencrantz and Guildenstern are dead Abstract   PDF
A. de Lange, A. Combrink
 
Vol 12, No 2 (1991) Editors, texts, and performance: the value of textual criticism in the age of relativity Abstract   PDF
A. M. Potter
 
Vol 12, No 2 (1991) Regressiewe stemassimilasie in Afrikaans en Nederlands Abstract   PDF
D. Wissing
 
Vol 12, No 2 (1991) Die Afrikaanse prosa, 1918 - 1926: brandpunt van die geboorte van ’n nuwe bewussyn Abstract   PDF
P. John
 
Vol 12, No 1 (1991) Die tekstuele gesag in Marais se Dwaalstories Abstract   PDF
G. A. Jooste
 
Vol 12, No 1 (1991) Literaire polemiek als gevecht tussen spel en ernst: Een exercitie in literaire speltheorie Abstract   PDF
J. Flamend
 
Vol 12, No 1 (1991) Dirk Ligter as versetfiguur Abstract   PDF
G. Meintjes
 
Vol 12, No 1 (1991) Bosman and self-conscious fiction Abstract   PDF
N. Meihuizen
 
Vol 12, No 1 (1991) Die proloë van Terentius - ’n teatercredo Abstract   PDF
J. Scholtemeijer
 
Vol 12, No 1 (1991) Some notes on further readings of Wilma Stockenström’s slave narrative, The Expedition to the Baobab Tree Abstract   PDF
S. Gray
 
Vol 12, No 1 (1991) The author, his work and his critics: an outline and evaluation of the controversy surrounding Klaus Mann’s Mephisto Abstract   PDF
C. von Maltzan
 
Vol 12, No 1 (1991) A semiotic interpretation of national typology: the English, the Boers and ... the Russians (Ivan Goncharov’s Frigate Pallas) Abstract   PDF
H. Mondry
 
Vol 11, No 3 (1990) ’n Potjie representasie, sterk gekruie: representeem en diskontinuïteít in die literatuurgeskiedskrywing Abstract   PDF
H. Viljoen
 
Vol 11, No 3 (1990) On Foucault’s idea of an epistemic shift in the 17th century and its significance for Baroque scholarship Abstract   PDF
B. F. Scholz
 
Vol 11, No 3 (1990) Foucault and Shakespeare’s pedants, dotards and drunks Abstract   PDF
J. Gouws
 
Vol 11, No 3 (1990) Realisme en representasie in wetenskap en literatuur Abstract   PDF
M. E. Botha
 
Vol 11, No 3 (1990) Oor referensie en (tersyde) oor representasie Abstract   PDF
H. Viljoen
 
Vol 11, No 3 (1990) Stromings, sosiokodes en representasies Abstract   PDF
H. du Plooy
 
Vol 11, No 3 (1990) Negentiende-eeuse Realisme: Hildebrand, Conscience, Cachet Abstract   PDF
D. H. Steenberg
 
Vol 11, No 3 (1990) The representation of ideology: Orwell’s (re)reading of ‘Boys’ Weeklies’ Abstract   PDF
A. M. de Lange
 
Vol 11, No 3 (1990) Shalom van ’n Afrikanerdom tikmasjienpianis: Suidpunt-jazz van André Letoit Abstract   PDF
D. H. Steenberg
 
Vol 11, No 2 (1990) The evolution of critical responses to Fugard’s work, culminating in a feminist reading of The Road to Mecca Abstract   PDF
V. Bowker
 
Vol 11, No 2 (1990) Karakterskepping in die rolprent Cry Freedom - ’n analise Abstract   PDF
H. Human
 
Vol 11, No 2 (1990) Fantasie en ideologie in Eugene Marais se Dwaalstories Abstract   PDF
G. A. Jooste
 
Vol 11, No 2 (1990) Ὀμωκότας in an anonymous fourteenth century verse-chronicle Abstract   PDF
C. Matzukis
 
Vol 11, No 2 (1990) The coming of the barbarians Abstract   PDF
L. McDermott
 
Vol 11, No 2 (1990) ’n Aspek van intertekstualiteit in die poesie van Breytenbach: Francois Villon en die Middeleeuse Franse literere tradisie. Abstract   PDF
M. Sienaert
 
Vol 11, No 2 (1990) La Chute: teks en intertekstuele verhoudinge Abstract   PDF
E. Snyman
 
Vol 11, No 2 (1990) Semiotiese fokus op die gedig as estetiese teken-objek Abstract   PDF
C. van der Merwe, N. J. Snyman
 
Vol 11, No 2 (1990) Die dramatiese discours in Pas de deux van Hugo Claus Abstract   PDF
R. Vaughan
 
Vol 11, No 1 (1990) Simbolisme: ’n poging tot deflniering Abstract   PDF
J. van der Elst
 
Vol 11, No 1 (1990) Verskyningsvorme van die Simbolisme in die ouer Afrikaanse vertelkuns Abstract   PDF
H. Roos
 
Vol 11, No 1 (1990) Van Wyk Louw Simbolis? Abstract   PDF
F. I.J. van Rensburg
 
Vol 11, No 1 (1990) Wilma Stockenstrom en die Simbolisme Abstract   PDF
F. R. Gilfillan
 
Vol 11, No 1 (1990) Symbolism in French literature Abstract   PDF
R. Pack
 
Vol 11, No 1 (1990) Simboliek in Totius se werk Abstract   PDF
T. T. Cloete
 
Vol 11, No 1 (1990) Die simboliseringsproses by D.J. Opperman Abstract   PDF
A. P. Grové
 
Vol 10, No 3 (1989) Die struktuur van die tekskode: die strukturele organisasie van 'Die jonkmanskas' van Koos Prinsloo Abstract   PDF
R. Botha
 
701 - 800 of 977 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>