Crossref Citations

1. DIE BEHOUD VAN AFRIKAANS AS UNIVERSITEITS- EN WETENSKAPSTAAL
J. C. Steyn
South African Journal of Linguistics  vol: 13  issue: sup24  first page: 3  year: 1995  
doi: 10.1080/10118063.1995.9724353