Section Details


Original Research

 
Issue Title
 
Vol 21, No 3 (2000) Crossing spatial and temporal boundaries: Three women in search of a future Abstract   PDF
M. Wenzel
 
Vol 21, No 3 (2000) Die invloed van taalhoudings op onderrigmediumkeuse in Suid-Afrika Abstract   PDF
C. de Wet
 
Vol 21, No 1 (2000) Psychological afflictions as expressed in Bessie Head’s A Question of Power and Tsitsi Dangarembga’s Nervous Conditions Abstract   PDF
N. Cloete
 
Vol 21, No 1 (2000) Desire, gender, power, language: a psychoanalytic reading of Mary Shelley’s Frankenstein Abstract   PDF
H. Kotze
 
Vol 21, No 1 (2000) Die Afrikaanse poësie vir kykers Abstract   PDF
J. van der Elst, C. Reinecke
 
Vol 21, No 1 (2000) Revising Stanley’s footsteps: encountering the ‘other’ in Darkest England (1996) by Christopher Hope Abstract   PDF
H. Roos
 
Vol 21, No 1 (2000) A close[r] reading of E.E. Cummings’s ‘anti-rationality’ Abstract   PDF
J. E. Terblanche, A. M. de Lange
 
Vol 21, No 1 (2000) Paul Slabolepszy’s angst-ridden Elvis Abstract   PDF
M. van Deventer
 
Vol 21, No 1 (2000) Also sprach Treppie: Taal en verhaal as muurpapier in Marlene van Niekerk se Triomf (of 'It’s all in the mind') Abstract   PDF
W. Burger
 
Vol 21, No 1 (2000) Marguerite Yourcenar’s Le Labyrinthe du Monde: autobiography of an absent self? Abstract   PDF
E. Snyman
 
Vol 20, No 3 (1999) What Oom Gert does not tell: Silences and resonances of C. Louis Leipoldt’s ‘Oom Gert vertel’ Abstract   PDF
H. Viljoen
 
Vol 20, No 3 (1999) Die Anglo-Boereoorlog: ’n vertekende beeld vanuit die vreemde Abstract   PDF
J. van der Elst
 
Vol 20, No 3 (1999) The rhetoric of conflict and conflict by rhetoric: Ireland and the Anglo-Boer War (1899-1902) Abstract   PDF
A. Wessels
 
Vol 20, No 3 (1999) Die politiek van herinnering: spore van trauma Abstract   PDF
J. Snyman
 
Vol 20, No 3 (1999) ’n Oorlog met vele name - standpunte en realiteite oor ‘dié Oorlog’ (1899-1902) in Suid-Afrika Abstract   PDF
E. S. van Eeden
 
Vol 20, No 3 (1999) Writing of(f) the women of the National Women’s Monument Abstract   PDF
E. Cloete
 
Vol 20, No 3 (1999) Verset en volharding: die lewe van Rachel Isabella (Tibbie) Steyn gedurende die Anglo-Boereoorlog Abstract   PDF
E. Truter
 
Vol 20, No 3 (1999) Dagboeke as oorlogsdokumentasie: Johanna van Warmelo se dagboek en haar belewing van die Anglo-Boereoorlog Abstract   PDF
R. van der Merwe, J. Grobler
 
Vol 20, No 3 (1999) ‘Volkshelde’: die Boerekrygerbeeld en die konstruksie van Afrikanernasionalisme Abstract   PDF
K. du Pisani
 
Vol 20, No 3 (1999) Tot in die hart van boosheid: Twee resente Afrikaanse romans oor die Anglo-Boereoorlog Abstract   PDF
L. Renders
 
Vol 20, No 2 (1999) Die aard en funksie van Zoeloe-folklore in Die ding in die vuur van Riana Scheepers Abstract   PDF
G. H. Taljaard
 
Vol 20, No 2 (1999) Oosgrensafrikaans as teoretiese konstruk onder die loep Abstract   PDF
H. P. Grebe
 
Vol 20, No 2 (1999) KWU-werkersklasdramas in Afrikaans (ca. 1930 - ca. 1950) Abstract   PDF
J. L. Coetser
 
Vol 20, No 2 (1999) ’n Oorsig oor die grammatiese beskrywing van die sogenaamde ‘onderwerpskakel’ in Sotho en Zulu: histories en kontemporêr Abstract   PDF
W. J. Pretorius
 
Vol 20, No 2 (1999) ’n Tekslingulstlese anallse van die gebruik van en Abstract   PDF
S. Prinsloo
 
Vol 20, No 2 (1999) Subjektiwiteit en vroulike liggaamlikheid in enkele tekste van Riana Scheepers en Antjie Krog Abstract   PDF
A. Visagie
 
Vol 20, No 2 (1999) Die mites oor Afrikaans: ’n inleidende beskouing oor die persepsie van Afrikaans as onderdrukkerstaal Abstract   PDF
M. Verhoef
 
Vol 20, No 2 (1999) Doing It for Athol: Representation and appropriation in My Life Abstract   PDF
M. West
 
Vol 20, No 2 (1999) The real(modern)ist novel Abstract   PDF
H. Eid
 
Vol 20, No 1 (1999) Hesseling: ’n eeu later Abstract   PDF
F. Ponelis
 
Vol 20, No 1 (1999) Ambivalence in the Christian poetry of C.S. Lewis Abstract   PDF
G. M. Smith
 
Vol 20, No 1 (1999) De wondere wereld van Alex van Warmerdam: absurdisme in de eigentijdse Nederlandse film Abstract   PDF
L. Nas
 
Vol 20, No 1 (1999) Oosgrensafrikaans: ’n te eksklusiewe begrip? Abstract   PDF
H. P. Grebe
 
Vol 20, No 1 (1999) Die ouderdommetafoor vanuit ’n kognitlewe vertrekpunt Abstract   PDF
M. A. Pauw
 
Vol 20, No 1 (1999) Die Dag van die Here in As Silo kom van Hennie Jones Abstract   PDF
P. Verster
 
Vol 20, No 1 (1999) Speaking for the slave: Britain and the Cape, 1751-1838 Abstract   PDF
M. Lenta
 
Vol 20, No 1 (1999) Tacitus se uitbeelding van Agrippina Minor Abstract   PDF
M. Dircksen
 
Vol 19, No 3 (1998) Postmodernistiese tendense in Magersfontein, o Mogersfonfein! deur Etienne Leroux Abstract   PDF
M. J. Prins
 
Vol 19, No 3 (1998) Die Clarens-inspirasie en ruimtebeelding in Plek van die bruin geeste (Elsabe Steenberg) Abstract   PDF
B. van der Westhuizen, J. van der Elst
 
Vol 19, No 3 (1998) Membraan, dialoog, Ians - Bakhtin/Venter Abstract   PDF
H. Viljoen
 
Vol 19, No 3 (1998) Rituele van plesier: Dolf van Coller se Die Bieliebalies Abstract   PDF
J. van Wyk
 
Vol 19, No 3 (1998) Intertekstualiteit as simbiotiese saam-bestaan: twee naamgenote en ’n belese engel Abstract   PDF
H. du Plooy
 
Vol 19, No 3 (1998) Literêre vertaling as kruiskulturele kommunikasie: Kortonnen dozen van Tom Lanoye in Afrikaans Abstract   PDF
M. Erasmus
 
Vol 19, No 3 (1998) Die reisverslag van ’n post-kolonialistiese reisiger: Die reise van Isobelle deur Elsa Joubert Abstract   PDF
H. P. van Coller
 
Vol 19, No 3 (1998) Reis as ondergrawing van meesterverhale: die reise van Ratkas en Isobelle Abstract   PDF
W. Burger
 
Vol 19, No 3 (1998) Verhale oor die Anglo-Boereoorlog Abstract   PDF
C. N. van der Merwe
 
Vol 19, No 2 (1998) 'Nederlandismes' in HAT Abstract   PDF
F. van Houwelingen, A. Carstens
 
Vol 19, No 2 (1998) Die Afrikaans van Engelssprekende universiteitstudente: intertaalperspektiewe Abstract   PDF
B. Bosch
 
Vol 19, No 2 (1998) Women and transformation: A recurrent theme in Head and Ngugi Abstract   PDF
N. Cloete
 
Vol 19, No 2 (1998) Between nostalgia and parody: The representation of childhood and youth in Afrikaans literature of the nineties Abstract   PDF
H. P. van Coller
 
Vol 19, No 2 (1998) Tout-Monde, Glissant ... comme ses noms l’indiquent Abstract   PDF
S. D. Ménager
 
Vol 19, No 2 (1998) Die identifikasie van generies onderskeidende strategieë in dramatiese kommunikasie: ’n interdlssiplinêre benadering Abstract   PDF
N-A Anderson
 
Vol 19, No 1 (1998) Die vrou in T.T. Cloete se 'toepasslngs van dante' Abstract   PDF
R. Ward
 
Vol 19, No 1 (1998) Die engel op die vlaktelandskap Abstract   PDF
G. A. Jooste
 
Vol 19, No 1 (1998) Funksionele meertaligheid in Suid-Afrika: 'n onbereikbare ideaal? Abstract   PDF
M. Verhoef
 
Vol 19, No 1 (1998) An approach to power relations: Bessie Head and Luisa Valenzuela Abstract   PDF
M. Wenzel
 
Vol 19, No 1 (1998) Rhetorical engagement with racism: Uncle Tom’s Cabin and Adventures of Huckleberry Finn Abstract   PDF
B. E. Kim
 
Vol 19, No 1 (1998) The ‘soccer war’ and the ‘city that sailed Away’: magical realism and New Journalism in the work of Ryszard Kapuscinski Abstract   PDF
F. Wood
 
Vol 19, No 1 (1998) The moral theme in Zulu literature: a progression Abstract   PDF
M. Marggraff
 
Vol 18, No 3 (1997) Tales of transition Abstract   PDF
H. Viljoen, E. Hentschel
 
Vol 18, No 3 (1997) Parallels and contrasts - Wendezeit in South African and German literature Abstract   PDF
P. Horn
 
Vol 18, No 3 (1997) Oorgangsliteratuurgeskiedenis: die illusie van ’n nasionale Suid-Afrikaanse letterkunde Abstract   PDF
A. Coetzee
 
Vol 18, No 3 (1997) ‘Op die limiete’: Karel Schoeman se Verkenning (1996) Abstract   PDF
H. van Vuuren
 
Vol 18, No 3 (1997) Catastrophe and beauty: Ways of Dying, Zakes Mda’s novel of the transition Abstract   PDF
J. van Wyk
 
Vol 18, No 3 (1997) Flitse van sosiale verandering in enkele postmodernistiese Afrikaanse romans Abstract   PDF
D. H. Steenberg
 
Vol 18, No 2 (1997) Travelling towards an Identity as skeppende beginsel in die nuwe Breytenbach-tekste Abstract   PDF
M. Sienaert
 
Vol 18, No 2 (1997) ‘Liegfabriek’: tekslinguistiese bindingspatrone Abstract   PDF
B. Bosch, W. du Plessis
 
Vol 18, No 2 (1997) Die gebruik van narratiewe kodes by die TV drama: ’n steekproef Abstract   PDF
S. Louw
 
Vol 18, No 2 (1997) ‘ons is nie halfnaaitjies nie/ons is Kaaps’: Die wroeging met identiteit by enkele swart Afrikaanse skrywers Abstract   PDF
S. van Wyk
 
Vol 18, No 2 (1997) Contingency and construction: from mimesis to postmodernism Abstract   PDF
P. V. Zima
 
Vol 18, No 2 (1997) Is T.T. Cloete ’n Calvinistiese digter? Abstract   PDF
B. J. Odendaal
 
Vol 18, No 2 (1997) Tienertaal in disse flippen stukkende wêreld dié, my ou (Hans du Plessis, 1991) Abstract   PDF
B. Bosch
 
Vol 18, No 1 (1997) Die transformasie van Afrikaans - die afgelope dekade se mediadebat in oënskou Abstract   PDF
M. Verhoef
 
Vol 18, No 1 (1997) Humoristiese byname van tieners: ’n sosio-onomastiese perspektief Abstract   PDF
B. Bosch, V. de Klerk
 
Vol 18, No 1 (1997) On the recovery of an ancient text: Principles of editing, The diaries of Lady Anne Barnard Abstract   PDF
M. Lenta
 
Vol 18, No 1 (1997) Sluiting in die drama Abstract   PDF
N. Anderson
 
Vol 18, No 1 (1997) Multikulturele dramas? ’n Voorlopige ondersoek Abstract   PDF
J. L. Coetser
 
Vol 18, No 1 (1997) Enlightened state versus millenarian vision: A comparison between two historical novels Abstract   PDF
Z. Roelofse-Campbell
 
Vol 18, No 1 (1997) The urge to begin anew: Visions of America in some American long poems Abstract   PDF
T. Ullyatt
 
Vol 18, No 1 (1997) Die aard van persoonstoename in Calvinia en omgewing: ’n pragmatiese beskouing Abstract   PDF
F. Hendricks
 
Vol 17, No 3 (1996) Community theatre and indigenous performance traditions: An introduction to Chicano theatre, with reference to parallel developments in South Africa Abstract   PDF
C. Rahner
 
Vol 17, No 3 (1996) The compulsion to confess Abstract   PDF
S. van Zyl, J. Sey
 
Vol 17, No 3 (1996) The spaces of truth and cathedral window light Abstract   PDF
G. Gillespie
 
Vol 17, No 3 (1996) The sexist nature of sexual expressions in Afrikaans Abstract   PDF
G. B. van Huyssteen
 
Vol 17, No 3 (1996) The ‘other’ side of history as depicted in Isabel Allende’s Of Love and Shadows Abstract   PDF
M. Wenzel
 
Vol 17, No 3 (1996) Die gebruik van die mite in Die werfbobbejaan van Alexander Strachan Abstract   PDF
E. M.M. Klopper
 
Vol 17, No 3 (1996) Politieke determinante in die hedendaagse gesprek oor Afrikaans Abstract   PDF
M. Verhoef
 
Vol 17, No 3 (1996) Verteltoon as probleem in Gevaarlike land van Louis Krüger Abstract   PDF
A. A.E. Gouws, J. H. Johl
 
Vol 17, No 2 (1996) Nou, toe en dan as temporele leksikale elemente in Afrikaans Abstract   PDF
T. van der Merwe
 
Vol 17, No 2 (1996) Psychoanalysis, science fiction and cyborgianism Abstract   PDF
J. Sey
 
Vol 17, No 2 (1996) 'Did you say oral literature?' asked Walter Ong Abstract   PDF
J. Alant
 
Vol 17, No 2 (1996) ‘Text’ and ‘voice’ in recent South African poetry Abstract   PDF
C. Woeber
 
Vol 17, No 2 (1996) Die begrip dramatiese didaskalia (weer) beskou Abstract   PDF
J. L. Coetser
 
Vol 17, No 2 (1996) Drought-breaking love: An analysis of the moral values implied in ‘Drought’ by Jan Rabie Abstract   PDF
C. N. van der Merwe
 
Vol 17, No 2 (1996) Paul de Man: betekenisvorming deur blindheid en insig Abstract   PDF
M. Muller, H. Viljoen
 
Vol 17, No 2 (1996) Die vyfvoudig versterkte vertellersfunksie in die dagboeke van Anne Frank Abstract   PDF
C. Reinecke, J. van der Elst
 
Vol 17, No 2 (1996) A critical analysis of Pier Paolo Pasolini’s African Oresteia Abstract   PDF
K. Michaelis
 
Vol 17, No 1 (1996) Dikeledi’s revenge: A reading of Bessie Head’s ‘The collector of treasures’ Abstract   PDF
M. Crous
 
Vol 17, No 1 (1996) Beckett and Coetzee: The aesthetics of insularity Abstract   PDF
N. Meihuizen
 
Vol 17, No 1 (1996) Christelijke literatuur in Nederland aan het einde van de 20e eeuw Abstract   PDF
H. Werkman
 
501 - 600 of 962 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>