Section Details


Original Research

 
Issue Title
 
Vol 17, No 2 (1996) Die begrip dramatiese didaskalia (weer) beskou Abstract   PDF
J. L. Coetser
 
Vol 17, No 2 (1996) Drought-breaking love: An analysis of the moral values implied in ‘Drought’ by Jan Rabie Abstract   PDF
C. N. van der Merwe
 
Vol 17, No 2 (1996) Paul de Man: betekenisvorming deur blindheid en insig Abstract   PDF
M. Muller, H. Viljoen
 
Vol 17, No 2 (1996) Die vyfvoudig versterkte vertellersfunksie in die dagboeke van Anne Frank Abstract   PDF
C. Reinecke, J. van der Elst
 
Vol 17, No 2 (1996) A critical analysis of Pier Paolo Pasolini’s African Oresteia Abstract   PDF
K. Michaelis
 
Vol 17, No 2 (1996) Nou, toe en dan as temporele leksikale elemente in Afrikaans Abstract   PDF
T. van der Merwe
 
Vol 17, No 2 (1996) Psychoanalysis, science fiction and cyborgianism Abstract   PDF
J. Sey
 
Vol 17, No 2 (1996) 'Did you say oral literature?' asked Walter Ong Abstract   PDF
J. Alant
 
Vol 17, No 2 (1996) ‘Text’ and ‘voice’ in recent South African poetry Abstract   PDF
C. Woeber
 
Vol 17, No 1 (1996) Christelijke literatuur in Nederland aan het einde van de 20e eeuw Abstract   PDF
H. Werkman
 
Vol 17, No 1 (1996) Kultuur, subjektiwiteit en ek, Anna van Wyk Abstract   PDF
H. J. Vermeulen
 
Vol 17, No 1 (1996) Tradisie en vernuwing - Hierdie lewe van Karel Schoeman Abstract   PDF
P. A. du Toit
 
Vol 17, No 1 (1996) ‘Hoe praat jy met ’n hele volk?’ (N.P. van Wyk Louw) Abstract   PDF
F. I.J. van Rensburg
 
Vol 17, No 1 (1996) 'Speech within speech': The writing of Antonio Tabucchi Abstract   PDF
R. Wilson
 
Vol 17, No 1 (1996) Writing on the earth: Early European travellers to South Africa Abstract   PDF
M. Sienaert, L. Stiebel
 
Vol 17, No 1 (1996) Linguistic power bases and structures in Kopstukke (1992) by Jeanne Goosen Abstract   PDF
B. Bosch
 
Vol 17, No 1 (1996) Oorspronklikheid en verwante begrippe by N.P. van Wyk Louw Abstract   PDF
H. J. Schutte
 
Vol 17, No 1 (1996) Dikeledi’s revenge: A reading of Bessie Head’s ‘The collector of treasures’ Abstract   PDF
M. Crous
 
Vol 17, No 1 (1996) Beckett and Coetzee: The aesthetics of insularity Abstract   PDF
N. Meihuizen
 
Vol 17, No 1 (1996) Die antieke Griekse lofgedig Abstract   PDF
W. J. Henderson
 
Vol 16, No 3 (1995) T.T. Cloete: prospekteerder van die albasterblou waterplaneet - ’n inleiding Abstract   PDF
H. du Plooy
 
Vol 16, No 3 (1995) Die boek Job as bron van intertekste vir ‘Wie weet?' (Die waarheid gelieg, 1984) Abstract   PDF
E. Botha
 
Vol 16, No 3 (1995) Op welke wyse word die waarheid gelieg? Die kortverhale van T.T. Cloete Abstract   PDF
H. du Plooy
 
Vol 16, No 3 (1995) Die fenomenologie van T.T. Cloete Abstract   PDF
H. Viljoen
 
Vol 16, No 3 (1995) Jukstaponering van Hom en my - die digter as hermeneut Abstract   PDF
A. S. Robinson
 
Vol 16, No 3 (1995) ’n Retoriese analise van die vyf lykdigte in T.T. Cloete se Allotroop Abstract   PDF
L. Viljoen
 
Vol 16, No 3 (1995) Idiolek van T.T. Cloete Abstract   PDF
E. Jooste
 
Vol 16, No 3 (1995) ‘hy itiaak die kafhok groen’ - aantekeninge by T.T. Cloete as ekoloog op rym Abstract   PDF
F. Olivie
 
Vol 16, No 3 (1995) Fragmente sloer in ons ore: die reaktivering van ouer literere tekste in die oeuvre van T.T. Cloete Abstract   PDF
L. Venter
 
Vol 16, No 3 (1995) Die taal as katedraal: Driepas van T.T. Cloete Abstract   PDF
A. van Jaarsveld, T. Gouws
 
Vol 16, No 3 (1995) Die interfererende kontoere van Nijhoff en Cloete se poëtika Abstract   PDF
A. Nel, T. Gouws
 
Vol 16, No 3 (1995) Hibriditeit in ‘Kameelperd’ Goties geteken Abstract   PDF
M. P. Beukes
 
Vol 16, No 2 (1995) Beleefdheid in Afrikaans: ’n sosiolinguistiese perspektief Abstract   PDF
B. Bosch
 
Vol 16, No 2 (1995) Truth and reconciliation: Confronting the past in Death and the Maiden (Ariel Dorfman) and Playland (Athol Fugard) Abstract   PDF
C. Maree
 
Vol 16, No 2 (1995) Taalgesindhede teenoor Afrikaans - ’n verkenning vanuit taalteoretiese perspektief Abstract   PDF
M. Verhoef
 
Vol 16, No 2 (1995) Juffrou Sophia op soek na ’n nuwe perspektief Abstract   PDF
D. H. Steenberg
 
Vol 16, No 2 (1995) Die stoetmeester van Etienne van Heerden: gesigte van ’n gestorwe siener Abstract   PDF
M. Hattingh
 
Vol 16, No 2 (1995) Being and the dialectics of irony: A reading of some of Milan Kundera’s novels Abstract   PDF
H. Hattingh
 
Vol 16, No 2 (1995) ’n Groene in De Nieuwe Gids, Frederik van Eeden, De kleine Johannes en die ekologisme Abstract   PDF
W. van Zyl
 
Vol 16, No 2 (1995) Die verlede en versoening: Afrikaanse oorlogsliteratuur as (alternatiewe) bron van geskiedskrywing oor die indiwidu Abstract   PDF
M. Erasmus
 
Vol 16, No 2 (1995) ’n Teologie van teerheid - die alternatiewe kerk in Heinrich Böll se roman Gruppenbild mit Dame Abstract   PDF
C. Saayman
 
Vol 16, No 2 (1995) Theology and practice in Piers Plowman Abstract   PDF
D. Levey
 
Vol 16, No 2 (1995) William Carlos Williams’ cubism: The sensory dimension Abstract   PDF
J-L Kruger
 
Vol 16, No 2 (1995) ‘Deur ’n waaier wat die bolig…’: ’n Vers oor die huwelik uit Antjie Krog se Lady Anne Abstract   PDF
M. Crous
 
Vol 16, No 2 (1995) Die rol van die Saamwerk-Unie in die beslaggewing van Afrikaanse taaleksamens in Natal, 1917-1928 Abstract   PDF
P. J.J. Prinsloo
 
Vol 16, No 1 (1995) Critique, hesitation, death: Reflections on Koos Prinsloo’s Weifeling Abstract   PDF
P. J. Massyn
 
Vol 16, No 1 (1995) Ideologiese normverplasings en die Afrikaanse handwoordeboek van die negentigerjare Abstract   PDF
A. Carstens
 
Vol 16, No 1 (1995) Who speaks for extinct nations? The Beothuk and narrative voice Abstract   PDF
C. Leggo
 
Vol 16, No 1 (1995) Verskyningsvorme van estetisisme en dekadensie in Sy kom met die sekelmaan en Kaapse rekwisiete Abstract   PDF
M. Grobbelaar
 
Vol 16, No 1 (1995) Maar net nog ’n butch? ’n Feministiese lesing van die Halewijnlied Abstract   PDF
D. J. Jordaan, W. Mulder
 
Vol 16, No 1 (1995) The emergence and transformation of literary space Abstract   PDF
R. Nethersole
 
Vol 16, No 1 (1995) In memoriam lingua: ’n linguistiese ondersoek van ’n metafiksionele teks deur Etienne van Heerden Abstract   PDF
L. Mackenzie
 
Vol 16, No 1 (1995) Om inteendeel te sê: oor selfskepping - wanneer lewe en vertel deurmekaar raak Abstract   PDF
W. Burger
 
Vol 16, No 1 (1995) The trickster and the prison house: The Bakhtinian dimension of ‘the carnivalesque’ in Breyten Breytenbach’s True Confessions of an Albino Terrorist Abstract   PDF
I. Dimitriu
 
Vol 16, No 1 (1995) Die vreemdelíngskaptema in enkele romans van Karel Schoeman, ’n Bespreking van die tussenskap Abstract   PDF
G. A. Jooste
 
Vol 16, No 1 (1995) Le Congo de Tintin Abstract   PDF
M-J Boisacq
 
Vol 16, No 1 (1995) Die antieke Griekse ‘religieuse’ liriek Abstract   PDF
W. J. Henderson
 
Vol 15, No 3 (1994) Nederland(s) en sy (Suid-) Afrikaanse metafore Abstract   PDF
H. Viljoen
 
Vol 15, No 3 (1994) Die ontwikkeling van 'n paradigma vir die skryf van 'n kinderverhaal Abstract   PDF
L. Theron, H. du Plessis
 
Vol 15, No 3 (1994) The same difference: Jesusa Palancares and Poppie Nongena’s testimonies of oppression Abstract   PDF
M. Wenzel
 
Vol 15, No 3 (1994) Cyber against punk: Greg Bear’s Queen of Angels as metamorphosed cyberpunk Abstract   PDF
M. F. Blatchford
 
Vol 15, No 3 (1994) e.e. cummings as an Expressionist poet Abstract   PDF
S. Coetzee-Van Rooy, A. L. Combrink
 
Vol 15, No 3 (1994) Brontaal- of ontvangtaalagensie in Oranjerivierafrikaans en die ontstaan van Afrikaans Abstract   PDF
H. du Plessis
 
Vol 15, No 3 (1994) Die werking van die musiekmotief in De koperen tuin van Simon Vestdijk Abstract   PDF
B. van der Westhuizen
 
Vol 15, No 3 (1994) The interpretation and evaluation of quantitative research studies in Second Language Acquisition Abstract   PDF
C. Dreyer, J. L. van der Walt
 
Vol 15, No 3 (1994) A three-dimensional approach to the gender/sex of nouns in Biblical Hebrew Abstract   PDF
J. H. Kroeze
 
Vol 15, No 3 (1994) Die vertaling van voorwaardelike konstruksies met die deelwoord in Bybelse Hebreeus in ’n aantal Bybelvertalings Abstract   PDF
H. F. van Rooy
 
Vol 15, No 2 (1994) Die grapteks met verwysing na die interessantheidsbeginsel Abstract   PDF
P. S. de Bruyn
 
Vol 15, No 2 (1994) Om ou koeie uit die sloot te grawe: is daar lesse te leer uit die verlede? — Enkele kantaantekeninge Abstract   PDF
W. A.M. Carstens
 
Vol 15, No 2 (1994) Die dieper reg (N.P. van Wyk Louw): Royce, regsidee, resepsie Abstract   PDF
J. L. Coetser
 
Vol 15, No 2 (1994) Afrikaanse oorlogspoësie na Sestig II Abstract   PDF
F. I.J. van Rensburg
 
Vol 15, No 2 (1994) Lucebert en de religie: Een oratorium Abstract   PDF
J. van der Elst
 
Vol 15, No 2 (1994) F. Springer: diplomaat-skrywer Abstract   PDF
W. F. Jonckheere
 
Vol 15, No 2 (1994) Die voorsetselwerkwoord in die werkwoordstelsel van Afrikaans Abstract   PDF
H. Larkins
 
Vol 15, No 2 (1994) Ontronding in wit en bruin Afrikaans Abstract   PDF
D. Wissing
 
Vol 15, No 2 (1994) Die verhouding tussen Klassieke retoriek en epistolografie Abstract   PDF
E. Cornelius
 
Vol 15, No 2 (1994) The archetypal mandala: Visions of the self in the poetry of Coleridge, Eliot and Breytenbach Abstract   PDF
E. Deudney
 
Vol 15, No 2 (1994) The nature of the beast: Yeats and the shadow Abstract   PDF
N. Meihuizen
 
Vol 15, No 1 (1994) Heart of Darkness and the epistemology of cultural differences Abstract   PDF
P. B. Armstrong
 
Vol 15, No 1 (1994) Looking backward to the ‘new South Africa’ - J.M. Coetzee’s exploration of the protocols of travel writing Abstract   PDF
M. Marais
 
Vol 15, No 1 (1994) Afrikaans as universiteitstaal: Onlangse ontwikkelinge in historiese en internasionale perspektief Abstract   PDF
J. C. Steyn
 
Vol 15, No 1 (1994) Postmodernisme: doelgerig of vrolike fuif? 'n Polisieroman en 'n moorddroom Abstract   PDF
W. Burger
 
Vol 15, No 1 (1994) Afrikaanse oorlogspoësie na Sestig Abstract   PDF
F. I.J. van Rensburg
 
Vol 15, No 1 (1994) Literatuurgeskiedskrywing en diskoers: die ‘begin’ van die Afrikaanse letterkunde Abstract   PDF
P. John
 
Vol 15, No 1 (1994) Bevrijding en verzoening in ‘Libera nos, Domine’ Abstract   PDF
M. B. de Wind
 
Vol 15, No 1 (1994) Die term dramaties: terug na Aristoteles Abstract   PDF
D. A. Pauw
 
Vol 15, No 1 (1994) Die klassiflkasie van die antieke Griekse liriekvorms Abstract   PDF
W. J. Henderson
 
Vol 14, No 3 (1993) The skaz narrative mode in short stories by W. C. Scully, Percy FitzPatrick, Perceval Gibbon and Herman Charles Bosman Abstract   PDF
C. MacKenzie
 
Vol 14, No 3 (1993) Die verdonkerende spieël: Simbolistiese trekke in Wilma Stockenstrom se eerste drie bundels Abstract   PDF
M. Lombard, H. Viljoen
 
Vol 14, No 3 (1993) Ideologie, ‘egte’ norme en literêre taalhandelinge Abstract   PDF
M. Rossouw
 
Vol 14, No 3 (1993) Uitgebreide attributiewe konstruksies in Duits - ’n uitdaging vir Afrikaanssprekende studente Abstract   PDF
E. C. Steyn
 
Vol 14, No 3 (1993) Vondste uit de oude doos: Hommage á T.T. Cloete Abstract   PDF
L. Venter
 
Vol 14, No 3 (1993) ’n Herlees van ‘Die sindelinghaan’ Abstract   PDF
G. Meintjes
 
Vol 14, No 3 (1993) Die fantastiese as diskoerswyse in Willem Brakman se Glubkes oordeel Abstract   PDF
M. de Vries
 
Vol 14, No 3 (1993) Fictionalization, conscientization and the trope of exile in Amandla and Third Generation Abstract   PDF
J. Geertsema
 
Vol 14, No 2 (1993) Via alruin en seks tot God: die eiesoortige mistiek in die poësie van T.T. Cloete Abstract   PDF
B. J. Odendaal
 
Vol 14, No 2 (1993) Afskeid en vertrek as dekadente roman Abstract   PDF
M. Grobbelaar, H. Roos
 
Vol 14, No 2 (1993) Die andersheid van Die verdwaalde land – die waarheid as storie vertel Abstract   PDF
M. Hattingh
 
Vol 14, No 2 (1993) Ons wag op die kaptein (Elsa Joubert): Bybel en Christendom as intertekste Abstract   PDF
M. J. Prins
 
Vol 14, No 2 (1993) Drama en geskiedenis: ’n voorlopige verkenning Abstract   PDF
J. L. Coetser
 
601 - 700 of 974 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>