Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

v

van Schalkwyk, Phil, School of Languages, North-West University
van Schalkwyk, Phil, Department of Afrikaans and Dutch, School of Languages, North-West University, Potchefstroom Campus
van Tonder, Laurinda, School of Languages, Faculty of Humanities, North-West University, Potchefstroom
van Toorn, Willem, Private
van Vuuren, H., Universiteit van Natal, Durban
van Vuuren, H.
van Vuuren, H., Departement van Taal en Letterkunde, Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit, Port Elizabeth
van Vuuren, H., Departement Afrikaans en Nederlands, Universiteit van Port Elizabeth
van Vuuren, M., Department of English, University of Pretoria
van Wyk, J., CSSALL, Universiteit van Durban-Westville
van Wyk, J., Centre for the Study of Southern African Literature and Languages, University of Durban-Westville, Durban
van Wyk, S., Departement Afrikaans en Nederlands, Universiteit van Wes-Kaapland, Bellville
van Zuydam, S. W.
van Zyl, D., Departement Afrikaans en Nederlands, Universiteit van Stellenbosch
van Zyl, Maryka, School of Languages, North-West University, Potchefstroom Campus
van Zyl, S., Dept. of Applied Language Studies, University of the Witwatersrand, Johannesburg
van Zyl, Stefan
van Zyl, W., Departement Afrikaans & Nederlands, Universiteit van Wes-Kaapland, Bellville
van Zyl Smit, B., Departement Vreemde Tale, Universiteit van Wes-Kaapland, Bellville
Vaughan, R., Universiteit van die Witwatersrand
Venter, C.J., Skool vir Tale, Potchefstroomse Universiteit vir CHO
Venter, D. W.
Venter, L., Universiteit van Pretoria
Venter, L., Departement Afrikaans, Universiteit van Pretoria
Venter, M., Buro vir Wetenskaplike Tydskrifte, Potchefstroomse Universiteit vir CHO
Vercuil, N., Private
Vercuil, Nelba, Private
Vercuil, Nelba, Private
Verhoef, Anné, School of Philosophy, North-West University, Potchefstroom Campus
Verhoef, M., Skool vir Tale Vaaldriehoekkampus, Potchefstroomse Universiteit vir CHO
Verhoef, M., Departement Tale, Vaaldriehoekkampus, Potchefstroomse Universiteit vir CHO, Vanderbijlpark
Verhoef, M., Skool vir Tale, Vaaldriehoekkampus, PU vir CHO
Verhoef, M., Departement Tale, Vaaldriehoekkampus, Potchefstroomse Universiteit vir CHO
Verhoef, M., Vaaldriehoekkampus, Potchefstroomse Universiteit vir CHO
Verhoef, M., Skool vir Tale, Potchefstroomse Universiteit vir CHO
Verhoef, M., Departement Tale, Potchefstroomse Universiteit vir CHO, Vaaldriehoekkampus, Vanderbijlpark
Verhoef, M., Skool vir Tale, Vaaldrlehoekkampus, Potchefstroomse Unlversiteit vir CHO
Vermeulen, H. J., Departement Afrikaans en Nederlands, Universiteit van Natal, Pietermaritzburg
Vermeulen, K., Skool vir Musiek, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit
Verster, P., Departement Sendingwetenskap, Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein
Viljoen, B., School of Computing, University of South Africa, Pretoria
Viljoen, H. M.
Viljoen, H., Departement Algemene Taal- en Literatuurwetenskap, Potchefstroomse Universiteit vir CHO, Potchefstroom
Viljoen, H., School for Languages & Arts (Afrikaans & Dutcin), PU vir CHO, Potchefstroom
Viljoen, H., Potchefstroomse Universiteit vir CHO
Viljoen, H., Dept. Algemene Taal- en Literatuurwetenskap, Potchefstroomse Universiteit vir CHO
Viljoen, H., Potchefstroomse Universitelt vir CHO
Viljoen, H., Skool vir Tale: Afrikaans en Nederlands, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit
Viljoen, H., Department of Afrikaans and Dutch, Potchefstroom University for CHE, Potchefstroom
Viljoen, H., Departement Afrikaans & Nederlands, Potchefstroomse Universiteit vir CHO
Viljoen, H., Skool vir Tale en Kunste, Potchefstroomse Universiteit vir CHO
Viljoen, H.
Viljoen, H., Departement Algemene Taal- en Literatuurwetenskap
Viljoen, H.M., Navorsingseenheid: Tale & Literatuur in die Suid-Afrikaanse Konteks, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit
Viljoen, Hein, Department of Afrikaans and Dutch, North-West University
Viljoen, Hein, Department of Afrikaans and Dutch, School of Languages, North-West University, Potchefstroom Campus
Viljoen, Hein, Research Unit: Languages and literature in the South African context, North-West University, Potchefstroom Campus
Viljoen, Hein, Unit for Languages and Literature in the South African Context, Faculty of Humanities, North-West University, Potchefstroom
Viljoen, Hein, School of Languages, North-West University, Potchefstroom Campus
Viljoen, Hein, Research Unit: Languages and literature in the South African context, Faculty of Humanities, North-West University, Potchefstroom
Viljoen, Hein, Department of Afrikaans and Dutch, School of Languages, North-West University
Viljoen, Hein, Research Unit: Languages and Literature in the South African context, North-West University, South Africa
Viljoen, L., Department of English Studies, University of South Africa, Pretoria
Viljoen, L., Department of English, School of Languages & Literature, University of South Africa, Pretoria
Viljoen, L., Departement Afrikaans en Nederlands, Universiteit van Stellenbosch
Viljoen, Louise, Department of Afrikaans and Dutch Literature, Stellenbosch University
Viljoen, Louise, Department of Afrikaans and Dutch, Stellenbosch University
Viljoen, M., Departement Musiek, Universiteit van die Vrystaat
Viljoen, M., Departement Musiek, Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein
Visagie, A., Departement Afrikaans, Universiteit van Zoeloeland, Kwadlangezwa
Visagie, Andries, Department of Afrikaans, University of Pretoria
Visagie, Jan C., Department of History, Stellenbosch University
Visagie, Pejamauro T., Department of Linguistics, Faculty of Arts, University of the Western Cape, Cape Town
Vitackova, Martina, Department of Afrikaans, University of Pretoria
Viviers, Etienne, MASARA Research Entity, School for Music, North-West University
Vlasselaers, J., Institute for Cultural Studies, Katholieke Universiteit Leuven
von Harpe, M., Guest Lecturer, Department of English Language and Literature with German, French and Translation studies, Potchefstroom University for CHE
von Maltzan, C., University of the Witwatersrand
Vos, E., Potchefstroom Gimnasium
Voss, Tony, Department of English, University of KwaZulu-Natal, Durban Campus, South Africa

W

Wagner, Valencia K., Department of Applied Languages, Tshwane University of Technology, Pretoria
Wanneburg, G., Eerste Rivier
Ward, R., Departement Afrikaans en Nederlands, Universiteit van Stellenbosch
Wasserman, H., Department of Journalism, University of Stellenbosch
Weideman, A., Unit for Language Skills Development, University of Pretoria
Weideman, Albert, Office of the Dean, Humanities, University of the Free State
Weideman, Albert, Department of Linguistics and Language Practice, University of the Free State, South Africa; Inter-Institutional Centre for Language Development and Assessment (ICELDA), South Africa
Weideman, G.
Wenzel, M., School of Languages and Arts: English, Potchefstroom University for CHE
Wenzel, M., School of Languages, North-West University, Potchefstroom Campus
Wenzel, M., School of Languages: English Studies, Potchefstroom campus, North-West University
Wenzel, M., Department of English, Potchefstroom University for CHE
Wenzel, M., School of Languages (English), Potchefstroomse Universiteit vir CHO
Wenzel, M., School of Languages: English, Potchefstroom campus, North-West University
Wenzel, M., School of Languages: English, Potchefstroom University for CHE
Wenzel, M., Potchefstroom University for CHE
Wenzel, M.J., School for Languages, North-West University, Potchefstroom Campus
Werhnan, H.
Werkman, H., Amersfoort
Wessels, A., Department of English, University of Pretoria

1101 - 1200 of 1238 Items    << < 7 8 9 10 11 12 13 > >>