Author Details

Prinsloo, P. J.J., Departement Geskiedenis, Potehefstroomse Universiteit vir CHO, Vaaldriehoekkampus, Vanderbijlpark, South Africa

  • Vol 16, No 2 (1995) - Original Research
    Die rol van die Saamwerk-Unie in die beslaggewing van Afrikaanse taaleksamens in Natal, 1917-1928
    Abstract  PDF