Author Details

Erasmus, M., Dept. Afrikaans en Nederlands, Universiteit van die Oranje-Vrystaat, Bloemfontein, South Africa

  • Vol 16, No 2 (1995) - Original Research
    Die verlede en versoening: Afrikaanse oorlogsliteratuur as (alternatiewe) bron van geskiedskrywing oor die indiwidu
    Abstract  PDF