Author Details

Marais, J. L., South Africa

  • Vol 21, No 2 (2000) - Skryfkunspraktyk
    Opleiding in skeppende skryfwerk: Die skryfskool aan die Instituut vir Voortgesette Opleiding van UNISA (1985-1993)
    Abstract  PDF
  • Vol 9, No 3 (1988) - Original Research
    ’n Kort herbetragting van Uys Krige se prosa met verwysing na 'The dream' as sleutelteks
    Abstract  PDF