Author Details

Du Plooy, H.J.G., Skool vir Tale, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit, South Africa

  • Vol 31, No 3 (2010) - Original Research
    Skuil daar ’n verhaal in ’n liriese gedig? Nederlandstalige digters oor narratiwiteit in die poësie: Robert Anker, Tomas Lieske, Leonard Nolens, Willem van Toorn en Eva Gerlach
    Abstract  PDF
  • Vol 29, No 3 (2008) - Original Research
    Op loop met ’n lyn: T.T. Cloete se “toepassings van dante” ikonies en intertekstueel gelees
    Abstract  PDF