Original Research

Bepaaldheids- en onbepaaldheidsrelasies in Elise Muller se ‘Kinders in die skemer’

T. Pretorius
Literator | Vol 3, No 1 | a968 | DOI: https://doi.org/10.4102/lit.v3i1.968 | © 1982 T. Pretorius | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 09 May 1982 | Published: 09 May 1982

About the author(s)

T. Pretorius, Vaalrivierse Tak, PU vir CHO, South Africa

Full Text:

PDF (200KB)

Abstract

Skrywcrs maak dikwels gebruik van metodes soos nadruk, herhaling en plasing om belangrike sake, of dan sake met tematiese prominensie, voorop te stel en die aandag daarop te vestig. In hierdie verhaal het ons met ’n kundige skryfster te make, wat met groot tegniese vaardigheid en met behulp van bepaaldheid, onbepaaldhcid en anaforiek, sake wat belangrik is vir die inhoud van die verhaal, uitlig en beklemtoon.

Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 2566
Total article views: 2105


Crossref Citations

No related citations found.